Kodeks pracy KODEKSPRACY24.PL

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

WYNAGRODZENIE

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4242 zł.

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2024 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 27,70 zł.

§ 3. Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 4300 zł.

§ 4. Od dnia 1 lipca 2024 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 28,10 zł.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Komentarz: Od dnia 1 lipca 2024 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 4300 zł (brutto). W stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 07.2023 r. (3600 zł) jest to wzrost o 19 % i jednocześnie o 700 zł

Po odliczeniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów i braku ulgi podatkowej, w kieszeniach najmniej zarabiających pozostanie ok.3262zł „na rękę”, w stosunku do ubiegłego roku zwiększa się o ok. 478 zł netto