Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

KODEKS PRACY - STOSUNEK PRACY

Szukaj w Kodeksie pracy:

Polskie prawo pracy

Stosunek Pracy


Rozdział 3 - Stosunek pracy na podstawie powolania, wyboru, mianowania oraz spóldzielczej umowy o pracę
Oddział 3.3 - Stosunek pracy na podstawie mianowania
Art. 76.

Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.