Kodeks pracy

ZMIANY

Nowa stawka godzinowa i minimalne wynagrodzenie za prace !!

DNI WOLNE

picDni wolne od pracy w 2020 roku:

Dni świąteczne, wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy, są dniami ustawowo wolnymi od pracy i jeżeli przypadają w
innym dniu niż niedziela obniżają wymiar czasu pracy o 8 godzin.


• 1 stycznia - Nowy Rok (środa),

• 6 stycznia - Trzech Króli (poniedziałek),

• 12 kwietnia - Wielkanoc (niedziela),

• 13 kwietnia- Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek),

• 1 maja - Święto Pracy (piątek),

• 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja (niedziela),

• 31 maja- Zielone Świątki (niedziela),

• 11 czerwca - Boże Ciało (czwartek),

• 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego i WNMP (sobota),

• 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych (niedziela),

• 11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości (środa),

• 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (piątek ),

• 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota).

Według kalendarza w 2020 roku czekają nas 253 dni robocze i 113 dni wolnych.Roczny wymiar czasu pracy wyniesie 2024 godzin.

Wolne za sobotę

W 2020 roku spośród 13 świątecznych dni wolnych od pracy 2 dni przypadają w sobotę. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11), który stwierdził że "pracownikom, za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy tj. na przykład wolne soboty, także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania tych świąt" tak więc 2020r. pracodawca ma obowiązek udzielenia pracownikowi 2 dni wolnych za następujące święta przypadające w soboty: 15 sierpnia i 26 grudnia.